UAB „Renovacijos Konsultacijos“

Laisvės pr. 77C-58,
LT-06155 Vilnius
Tel.: +370 5 2460936,
+370 686 60366
Faks.: +370 5 246 09 56
El. p.: info@rkonsultacijos.lt
www.rkonsultacijos.lt
Registrų tvarkytoja VĮ "Registrų centras"
 

Apie mus

UAB „Renovacijos Konsultacijos“ yra inžinerinė konsultacinė įmonė, konsultuojanti energijos vartojimo efektyvumo didinimo pastatuose klausimais. Įmonė rengia techninę dokumentaciją reikalingą tiek daugiabučių renovacijai, tiek viešojo sektoriaus pastatų renovacijai; pastatų energinius auditus, investicijų projektus, techninius projektus ir kita. (detalesnė informacija apie UAB "Renovacijos Konsultacijos" teikiamas paslaugas pagal veiklos sritį pateikiama skyriuje “Paslaugos”)

UAB Renovacijos Konsultacijos yra įtraukta į Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros sudarytą, įmonių galinčių rengti investicijų projektus, sąrašą.

Atliekame pastatų energinio naudingumo sertifkavimą. Sertifikatus išrašo atestuoti ekspertai.

UAB „Renovacijos Konsultacijos“ inžinierių darbo patirtis, įgyta rengiant ir įgyvendinant įvairius energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus bei programas, vietinės rinkos išmanymas leidžia klientams suteikti profesionalias ir kokybiškas paslaugas.

Naujienos