UAB „Renovacijos Konsultacijos“

Laisvės pr. 77C-58,
LT-06155 Vilnius
Tel.: +370 5 2460936,
+370 686 60366
Faks.: +370 5 246 09 56
El. p.: info@rkonsultacijos.lt
www.rkonsultacijos.lt
Registrų tvarkytoja VĮ "Registrų centras"
 

Daugiabučiai namai

Teikiame visas inžinerines ir konsultacines paslaugas, reikalingas

daugiabučiams namams, norintiems dalyvauti LRV patvirtintoje

DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE :

 

Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikavimas iki pastato atnaujinimo

 

Investicijų planas

 

Techninis projektas

 

Rangos darbų pirkimo dokumentai ir konkursų organizavimas

 

 Rangos darbų techninė priežiūra

 

Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikavimas po pastato atnaujinimo