UAB „Renovacijos Konsultacijos“

Laisvės pr. 77C-58,
LT-06155 Vilnius
Tel.: +370 5 2460936,
+370 686 60366
Faks.: +370 5 246 09 56
El. p.: info@rkonsultacijos.lt
www.rkonsultacijos.lt
Registrų tvarkytoja VĮ "Registrų centras"
 

Energiniai auditai viešajam sektoriui

Energiniai auditai viešajam sektoriui rengiami pagal LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4 - 184 patvirtintą išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką. Energiniai auditai viešajam sektoriui yra būtini teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai pastatų renovacijai gauti.