UAB „Renovacijos Konsultacijos“

Laisvės pr. 77C-58,
LT-06155 Vilnius
Tel.: +370 5 2460936,
+370 686 60366
Faks.: +370 5 246 09 56
El. p.: info@rkonsultacijos.lt
www.rkonsultacijos.lt
Registrų tvarkytoja VĮ "Registrų centras"
 

Viešasis sektorius

 

Konsultuojame viešąsias įstaigas pastatų renovacijos ir finansavimo galimybių klausimais, rengiame ES struktūrinių fondų paramai gauti reikalnigus dokumentus:

Galimybių studijos

Energiniai auditai

Investicijų projektai

Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Statybos techninė priežiūra