UAB „Renovacijos Konsultacijos“

Laisvės pr. 77C-58,
LT-06155 Vilnius
Tel.: +370 5 2460936,
+370 686 60366
Faks.: +370 5 246 09 56
El. p.: info@rkonsultacijos.lt
www.rkonsultacijos.lt
Registrų tvarkytoja VĮ "Registrų centras"
 

VGTU Transporto inžinerijos mokomojo korpuso pastato energinis auditas

VGTU Transporto inžinerijos mokomojo korpuso pastato energinis auditas

Atliktas pagal LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4 - 184 patvirtintą išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką.

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

2009 vasario 12 d. LVPA  atliktas projekto vertinimas yra teigiamas.